Ηλεκτρονικό εμπόριο στην 🇬🇷 Ελλάδα. Σημαντικά στατιστικά στοιχεία.

Πίνακας περιεχομένων

Σύνοψη

Βασικά στατιστικά στοιχεία ηλεκτρονικού εμπορίου για την Ελλάδα πρέπει να γνωρίζει κάθε Έλληνας ιδιοκτήτης επιχείρησης.

Τα τελευταία χρόνια το ηλεκτρονικό εμπόριο γνώρισε ταχεία ανάπτυξη που διευκολύνθηκε από το κλείδωμα, το κλείσιμο των καταστημάτων και τη διαρκώς διευρυνόμενη πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Υπάρχουν περισσότεροι άνθρωποι στο Διαδίκτυο σήμερα από οποιαδήποτε άλλη στιγμή στην ιστορία.

Ενώ υπάρχουν ορισμένες παγκόσμιες τάσεις και προβλέψεις ηλεκτρονικού εμπορίου, σε αυτό το άρθρο θα επικεντρωθούμε στις τάσεις που είναι εγγενείς στην Ελλάδα και στον Έλληνα καταναλωτή.

Η γνώση αυτών των τάσεων θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις να μεγιστοποιήσουν τις ευκαιρίες τους, καθώς το ηλεκτρονικό εμπόριο αναμένεται να συνεχίσει την ανάπτυξή του το 2022

Βασικά στατιστικά στοιχεία ηλεκτρονικού εμπορίου για την Ελλάδα που πρέπει να έχετε κατά νου

Μοιραστείτε

Σχετικά Άρθρα